Scouthögtider

 

Scouternas fredsdag

 21 sep varje år firar vi Scouternas fredsdag.

Dagen är också FN:s officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen.

Vi verkar för fred på Scouternas fredsdag

Närbild på lägereld

Fredsdagen kan manifesteras på så sätt att alla scouter på orten, från alla scoutförbund, träffas på torget eller på annat lämpligt ställe och visar att scoutrörelsen lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Programmet kan variera, med sång och musik, fredståg, uppläsning eller uppträdanden. Dagen kan också högtidlighållas med en ceremoni i kåren eller avdelningen.

100 % scout

På Scouternas fredsdag har Scouterna här i Sverige en kampanj som kallas 100 % scout. Kampanjen går ut på att visa att man är scout i skolan, på jobbet eller på andra platser. 


 

 

 Thinking Day

Den 22 februari, World Thinking Day, firas av scoutervärlden över som en scoutdag. Temat för dagen varierar från år till år och utgår från FN:s milleniemål.

World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att lära oss mer om våra scoutvänner runt om i världen, att utforska våra likheter och olikheter samt fokusera på några av de länder som behöver lite extra hjälp.

World Thinking Day 2015 – Take action together

Temat på Thinking Day den 22 februari är Take action together – förändra tillsammans. Kanske har redan er avdelning/scoutkår ett eget projekt eller arbete igång som bidrar till förändring i er närhet eller mer globalt. Scouterna vill i och med temat i år rikta strålkastarljuset på samhällsengagemang. Genom vårt partnerskap med scouterna i Burundi, Rwanda och Nord- och Syd-Kivu i Kongo har vi lärt oss deras metod, Amahoro Amani, för att förändra världen och förebygga konflikter. Den metoden fungerar lika bra för spårarscouter till roverscouter i Sverige. Genom att låta scouterna själva identifiera saker de vill förändra och sedan vara förändringen ger Scouterna redskap till unga att påverka världen.

WAGGGS: Scouternas världsorganisation för flickor »

World Thinking Day’s officiella webbplats »

Så här började det

Den dagen var både Lord och Lady Baden Powells födelsedag. Lord Baden-Powell föddes 1857 och hans hustru Olave 1889. Ända sedan 1924 har den här dagen firats som en dag då vi tänker på våra scoutkamrater jorden runt och på scoutrörelsens grundare.

Några år senare bildades också fonder genom insamling av pennyslantar eller andra småmynt bland scouter och scoutledare. Dessa fonders avkastning har sedan använts till att starta eller vidareutveckla scouting i nya länder.


 

Sankt Georgsdagen

 Den 23 april firas Sankt Georgsdagen över hela världen och runtom hela Sverige samlas scouter för att minnas den tappre riddaren och sedermera helgonet Sankt Georg.

Många kårer passar på att ha aktiviteter, ofta läser man legenden om Sankt Georg och draken, arrangerar en fest eller ett evenemang.

Historien om Sankt Georg

Sankt Georg, i Sverige även kallad Sankt Göran, Sankt Jörgen och Sankt Örjan, var en riddare som levde på 200- och 300-talen. Man vet inte så mycket om hans liv, men han föddes i nuvarande Turkiet och tjänade som officer i armén. Det sägs att han lyckades omvända kejsarinnan Alexandra till kristendomen och att han därefter blev gripen, torterad och dödad på order av kejsaren.

Legenden säger att Sankt Georg vid ett tillfälle räddade en stad och dess prinsessa från en våldsam och hotfull drake. Besöker man Stockholm kan man se en staty av Bernt Notke som heter Sankt Göran och draken. I Borås kan man se Sankt Göran och draken som springbrunn på Hötorget.