Knopar

 

Råbandsknop

Används för att binda om något med ett rep, som ett paket, en rulle, eller när man lägger förband.
Namnet har den fått för att den användes till att knyta fast råsegel vid råarna. Råbandsknopen är inte säker vid sammanfogning av två linor och bör inte användas till det.
 
 

Skotstek

Används för att knyta ihop två linor/rep.

Den ena tampen "viks" till en bukt och knopen görs med den andra. Om linorna är olika tjocka görs bukten på den grövre. Det är viktigt att tamparna kommer ut på samma håll ur knopen, annars kan den dras snett och ger inte samma säkerhet.

Skotsteket ger en säkrare sammanfogning än en råbandsknop med de flesta moderna material. 

 

Dubbelt halvslag 

Är en enkel men stark knop som främst används för förtöjning av båtar eller för att fästa ändarna vid surrning. Nackdelen med denna knop är att den drar åt sig och kan bli omöjlig att få loss efter att ha belastats.