Chiffer

 

Brädgårdschiffer 

Brädgårdsschiffer innebär att man har tre rutnät med nio bokstäver i varje. Man ritar upp ”kryptonyckeln” så här:

 

Observera att man inte skriver ut Q eller W!

För att skriva ett meddelande så ritar man ramen runt bokstaven man vill skriva och det antal prickar som står ovanför rutnätet. Illustrationen ovan visar hur man ritar Ä.

Brädgårdschiffer som teckensnitt

 

Scout-chiffer

Det här är ett sorts substitutionschiffer (varje bokstav ersätts av exakt två andra) där man använder ett, eller två, ord med fem bokstäver för att bygga upp en chiffernyckel i stil med tabellen nedan. En bokstav översätts till bokstavens kolumnrubrik följt av radrubriken, exempelvis så översätts I till Uo och A till Ss i exemplet nedan där man använt ordet ”scout” med stora och små bokstäver.

 

OBS: bokstäverna Q, W, X och Z finns inte med i chiffret!

scoutchiffer som teckensnitt